Kolsepeti

Пари и кредити за вас

Не се бори с пазара

Posted on November 26, 2013 in Пари и инвестиции by

Heд Дейвис създаде краткосрочна инвестиционна стратегия на базата на реда, съществуващ на пазара. Неговата основна стратегическа предпоставка е, че HOSSY води до голяма сила на пазара, a BESSY води до увеличаване на слабостта. Затова се казва: редът на постъпването е твой приятел.
Пазарният ред позволява да се наблюдават общите насоки на цените на пазара. При измерването на реда на Дейвис се използва индекса Value Line (наименование на фирма). Индексът Value Line е показател за цените на акциите на около 1700 фирми. Показанията на този индекс са публикувани в специализираната литература – всекидневна и седмична. Сигналите за купуване, продаване и вземане на бързи заеми се базират на седмични стойности и те лесно могат да се намерят в публикациите на Барон или в неделното издание на “Ню Йорк Таймс”.
Дейвис арбитрално заложи, че промяна в индекса на цените в размер 4% сигнализира за промяна на реда. Анализирайки реда на пазара за период от 20 години (1966 – 1985 година), Дейвис е наблюдавал 42 сигнала за купуване на акции и 42 сигнала за тяхната продажба. От 42 сигнала за покупка 20 (48%) донесоха печалба, а 22 (52%) – загуба. Средната печалба беше 15,3%, а средната загуба – 3,9%. Средният период за задържането на акции беше 94 дни, което носеше годишен доход 17,9%.
От 42 сигнала за продажба на акции 22 (52%) са донесли печалба, а 20 (48%) – загуба. Средната печалба е била 8,9%, а средната загуба – 3,6%. Средният период на продажба на акции (виж Заемната сметка), които са били взети назаем е 70 дни и е носил средна печалба 14,4%.
86 Зенон Комар”Как се правят пари”
Общата печалба е била 16,4% 6 годиишно съотношение.
Четирипроцентовата печалба на индекса на цените на базата на последната седмица показва стойност, която сигнализира необходимостта от продажба. Например, ако стойността на индекса е 200, увеличението до 208 сигнализира за купуването на акции. Да допуснем, че след две седмици стойността на индекса нараства до 209. Инвеститорът купува акции и ги задържа, докато стойността на индекса не спадне с 4%. Да допуснем по-нататък, че след купуването на акциите стойността на индекса се увеличава до 240 и след достигането на това равнище, започва да спада. Сигналът за продажба ще настъпи в момента, когато индексът спадне по-ниско от 230,40.
Предимството на тази стратегия е леснотата в следенето на пазарните колебания и гаранцията, че инвеститорите ще участват в големите движения на банковите и борсовите цени. Недостатък е голямата честота на сделките.